Loading...

en lt lv ru

Sektor MŚP potrzebuje rozwiązań osłonowych w zw. z rosnącymi cenami energii

W trakcie prowadzonych w styczniu br. prac legislacyjnych nad mechanizmami osłonowymi służącymi przeciwdziałaniu negatywnym skutkom znacznego wzrostu cen surowców energetycznych, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz występował do organów władzy publicznej, m.in. do premiera, Sejmu oraz do Senatu o uwzględnienie w tych mechanizmach przedsiębiorców. Rzecznik MŚP zwracał wtedy uwagę, że rozwiązania osłonowe przeznaczone dla odbiorców indywidualnych powinny objąć mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, którzy również muszą borykać się z negatywnymi skutkami nagłego wzrostu cen surowców.

Niższe ceny gazu nie dla MŚP

Uchwałą z dnia 20 stycznia 2022 r. Senat RP uwzględnił postulat Adama Abramowicza i wprowadził do procedowanej ustawy osłonowej poprawkę, zgodnie z którą przeznaczonym dla odbiorców indywidualnych wsparciem w zakresie cen gazu mieli zostać objęci także przedsiębiorcy z sektora MŚP. Zaproponowana przez Senatorów poprawka została odrzucona w toku dalszych prac w Sejmie RP.

Dla kogo dodatek węglowy?

Obecnie (2-4 sierpnia 2022 r.) w Senacie toczą się prace nad ustawą o dodatku węglowym. Przygotowywane rozwiązania osłonowe przeznaczone dla odbiorców indywidualnych jednak nie obejmują przedsiębiorców, mimo że znaczący wzrost cen surowców energetycznych oraz wynikający z tego wzrost kosztów dostaw energii i ciepła mają silnie negatywny wpływ na warunki prowadzenia działalności wielu firm.

Adam Abramowicz wskazuje, że licznie zgłaszają się przedstawiciele sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, których potrzeb nie uwzględniono w przygotowywanych rozwiązaniach osłonowych. Bez otrzymania potrzebnego wsparcia wielu z tych przedsiębiorców może zostać zmuszonych do zamknięcia swoich firm, mimo że celem procedowanej ustawy jest ochrona społeczeństwa przed negatywnymi skutkami obecnej sytuacji na rynku surowców.

Niezależnie od powyższego Rzecznik MŚP opinią z 1 sierpnia br. zwrócił się do Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Marii Koc, przewodniczącej Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uzupełnienie przepisów ustawy o dodatku węglowym rozwiązaniami przewidującymi kompleksowe wsparcie dla wszystkich podmiotów zagrożonych negatywnymi skutkami znacznego wzrostu kosztu dostaw ciepła, tj. zarówno odbiorców tych dostaw, jak i znajdujących się w trudnej sytuacji należących do sektora MŚP przedstawicieli branży ciepłowniczej.

Rating

52 Views

Share To

You might also like
SOCIAL NETWORK
TRENDING POSTS
Go to TOP