Loading...

en lt lv ru

Współpraca Biedronki z Glovo a praca w niedziele. Będzie kolejna kontrola PIP?

Poseł Paweł Szramka napisał do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie pracy w supermarkecie w dni ustawowo wolne. Poseł nawiązuje do systemu pracy w sieci Biedronka. 

Biedronka i Glovo. Czy kompletowanie zmówień w niedziele jest legalne?

Paweł Szramka pisze: " (...)interpelację piszę w związku z informacją od pracowników sieci supermarketów Biedronka o łamaniu praw pracowniczych poprzez nakaz pracy w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Dzieje się tak, ponieważ sieć podjęła współpracę z inną siecią – Glovo, która zajmuje się dostarczaniem paczek zamawianych przez Internet. Pracownicy sklepów są odpowiedzialni za kompletowanie paczek i nabijanie produktów na kasę. Za pracę w niedzielę lub święta otrzymują dzień wolny od pracy. Cała sprawa była zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, lecz nie dopatrzono się łamania prawa pracy. Inspektorat twierdzi, że supermarket jest w tym przypadku sklepem internetowym i działa zgodnie z prawem".

Współpraca z Glovo jest obchodzeniem prawa pracy?

Poseł pisze, że pracownicy nie zgadzają się z tą wykładnią, twierdząc że są sklepem stacjonarnym, takim jak wszystkie inne, a współpraca z Glovo jest obchodzeniem prawa pracy. Oczywiście kosztem pracowników, którzy muszą pracować w święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych i inne, które chcieliby spędzić z rodziną.

Poseł pyta zatem: Czy znany jest Pani Minister ten problem? W jaki sposób ministerstwo interpretuje przepisy prawa pracy w zakresie prowadzenia sklepu internetowego, który w rzeczywistości jest zwykłym sklepem stacjonarnym?

Biedronka i Glovo - współpraca trwa od 2020 r.

Biedronka i Glovo rozpoczęły oficjalną współpracę w kwietniu 2020 r. Użytkownicy aplikacji mobilnej, dostarczającej produkty na życzenie, mogą zamówić artykuły z popularnej sieci. Usługa początkowo wystartowała w 10 miastach i objęła ponad 100 placówek sklepów sieci. Liczba miast oraz sklepów w najbliższych zwiększa się systematycznie.

Marlena Maląg o współpracy Biedronki z Glovo w kontekście niedzielnego handlu

Na pismo posła odpowiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak czytamy: "(...)  Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy o ograniczeniu handlu, zakaz handlu i powierzania czynności związanych z handlem pracownikom lub zatrudnionym nie dotyczy sklepów internetowych oraz platform elektronicznych, przy czym pojęcia: „sklep internetowy” oraz „platforma internetowa” nie zostały zdefiniowane na potrzeby stosowania tych przepisów. (....)
Odnosząc się do przedstawionego przez Pana Posła zagadnienia, mając na uwadze powołane przepisy o wyłączeniu zakazu handlu w przypadku sklepów internetowych i platform internetowych - możliwość powierzania pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dni, w które obowiązuje ustawowy zakaz mogłaby być rozpatrywana wyłącznie w bezpośrednim powiązaniu z koniecznością obsługi i realizacji sprzedaży internetowej. Tym samym, w takich dniach w placówkach handlowych obsługujących i realizujących handel internetowy nie jest prowadzona stacjonarna działalność handlowa.
Przedstawiając powyższe informuję również, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej nie jest uprawniony do ustalania i wydawania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw oraz badania, analizowania i dokonywania oceny stosowania przez pracodawców przepisów prawa pracy pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Podkreślić należy, że kontrolę i nadzór nad stosowaniem przepisów prawa pracy, w tym kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu powierzono Państwowej Inspekcji Pracy. (....)
Jeżeli do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpływają sygnały od pracowników oraz związków zawodowych o ewentualnych nieprawidłowościach i naruszeniach prawa na gruncie stosowania przepisów prawa pracy, w tym ustawy o ograniczeniu handlu w zakresie powierzania pracy pracownikom i zatrudnionym w dni ustawowo wolne od pracy w placówkach handlowych (także należących do sieci handlowych), to są one przekazywane do Głównego Inspektora Pracy, celem rozpatrzenia oraz podjęcia ewentualnej interwencji w zakresie i według zasad określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.
Pragnę również poinformować, że z informacji przekazywanych w ostatnim czasie przez Głównego Inspektora Pracy, w związku także z kierowanymi przeze mnie do GIP wnioskami, wynika, że kontrole przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu pracy w dni objęte zakazem stanowią jeden z priorytetów działania Państwowej Inspekcji Pracy, a inspektorzy pracy podejmują wszelkie przewidziane prawem działania w tym zakresie."

Właściciel Biedronki największym prywatnym pracodawcą w Polsce

Obecnie Biedronka zatrudnia blisko 80 tys. pracowników i jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Na koniec grudnia 2021 r. w spółce Jeronimo Martins Polska przeciętne zatrudnienie wynosiło 74.350,50. Rok wcześniej było to 70.750,09 osób. 

 

 

Rating

43 Views

Share To

You might also like
SOCIAL NETWORK
TRENDING POSTS
Go to TOP