Loading...

en lt lv ru

Poczta Polska wprowadza nową usługę, Czym są Q-Doręczenia?

  • Poczta Polska umożliwia już korzystanie z Q-Doręczeń, czyli nowej usługi oferowanej w ramach e-Doręczeń, czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych.
  • Z Q-Doręczeń mogą korzystać podmioty niepubliczne, czyli np. firmy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, adwokaci oraz osoby fizyczne w komunikacji pomiędzy sobą. Dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego można było korzystać wyłącznie w komunikacji z podmiotami publicznymi – organy władzy publicznej, w tym administracji samorządowej.

Z nowej usługi można korzystać w ramach e-Doręczeń – Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (RDE). Posiadacze adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) mogą w panelu usług dodatkowych szybko i wygodnie aktywować nową usługę. Dzięki Q-Doręczeniom można za pomocą swojego Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) korespondować również m.in. z osobami fizycznymi i firmami. Wprowadzona usługa stanowi uzupełnienie istniejącej od 5 października 2021 roku Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE), która służy do komunikacji elektronicznej z podmiotami publicznymi.

Czym jest Rejestrowane Doręczenie Elektroniczne (RDE)?

Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, to tzw. usługi zaufania, które obowiązują restrykcyjne normy i przepisy europejskie. Są one wykorzystywane w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Danii, Estonii, Czechach, Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii. Wysyłka pomiędzy nadawcą i odbiorcą jest realizowana przez system teleinformatyczny zaufanego dostawcy, który po przejściu zewnętrznego audytu przez firmę akredytowaną w ramach Unii Europejskiej, po pozytywnym wyniku, może ubiegać się o wpis na tzw. listę dostawców usług zaufania. System zapewnia bezpieczeństwo przesyłki i jej integralność, dowody potwierdzające poszczególne zdarzenia, które są opatrzone kwalifikowanym znacznikiem czasu i zabezpieczone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy.

Jak aktywować Q-Doręczenia?

Założenie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) możliwe jest po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Można tego dokonać wygodnie i bez konieczności wychodzenia z domu poprzez stronę internetową gov.pl. Po utworzeniu konta wystarczy aktywować publiczną skrzynkę doręczeń (SD). Po kliknięciu w panel usług dodatkowych można aktywować Q-Doręczenia. Po akceptacji regulaminu tworzona jest w czasie rzeczywistym Skrzynka Doręczeń Kwalifikowana (SDK). Od tego momentu można korzystać z usługi i komunikować się elektronicznie z innymi posiadaczami Adresów Doręczeń Elektronicznych (ADE).

- Nadawanie ADE przez ministra oraz zarządzana przez niego baza adresów elektronicznych (BAE) daje gwarancję, że wiemy dokładnie z kim prowadzimy korespondencję, nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę. Każdy użytkownik chcąc skorzystać z usługi musi się uwierzytelnić tj. zalogować środkiem identyfikacji elektronicznej np. profilem zaufanym - tłumaczy Poczta.

Wiadomość wysyłana poprzez Q-Doręczenia może mieć maksymalnie 10 MB. Po nadaniu w folderze "wysłane" przy wiadomości pojawią się dane dotyczące m.in. nadania, preawizacji i odebrania. Usługa jest płatna. Wysłanie pojedynczej wiadomości kosztuje 2,20 zł brutto. 

 

 

Rating

52 Views

Share To

You might also like
SOCIAL NETWORK
TRENDING POSTS
Go to TOP