Loading...

en lt lv ru

Nielegalne papierosy coraz mniejszym problemem w Polsce. Historycznie najlepsze dane

Polska ma również jedną najwyższych w całej UE dynamik spadku konsumpcji papierosów z przemytu. Na drugim biegunie znalazła się Francja, gdzie średnio co trzeci papieros (29,4 proc.) pochodzi z nielegalnych źródeł i dynamika spożycia papierosów z czarnego rynku rośnie wykładniczo. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. polityka akcyzowa francuskiego rządu.

Firma KPMG co roku publikuje badanie dotyczące nielegalnej konsumpcji papierosów w 27 państwach członkowskich UE, a także Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Zgodnie z najnowszym raportem firmy, w ub. roku największym w UE rynkiem nielegalnych papierosów pozostawała Francja.

W 2021 r. Francuzi skonsumowali 15,1 mld sztuk nielegalnych papierosów (wzrost o 3,4 mld sztuk), z czego blisko połowę (7,96 mld) stanowiły papierosy podrabiane. Całościowo przełożyło się to na utratę wpływów podatkowych do francuskiego budżetu rzędu 6,2 miliarda euro. Dla porównania, w Polsce w ub. roku wypalono 2,1 mld sztuk nielegalnych papierosów, czyli o 1,4 mld sztuk mniej niż przed rokiem (spadek o 3,7 pkt. proc.). Przekłada się to na utratę wpływów podatkowych ze sprzedaży papierosów rzędu 0,28 miliarda euro.

- W ostatnich kilku latach walka z papierosowym podziemiem w Polsce przypomina dobrze naoliwioną maszynę. Każdy element znakomicie spełnia w niej swoją funkcję. Od zmian w prawie eliminujących luki po jego skuteczną egzekucję. Tylko w ub. roku polskie służby zlikwidowały 70 fabryk produkujących nielegalne papierosy. To najlepszy wynik w UE – mówi cytowany w komunikacie Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. 

I dodaje: - Nasza firma blisko współpracuje ze służbami mundurowymi, które skutecznie ścigają akcyzowych przestępców, likwidują nielegalne fabryki papierosów i udaremniają próby przemytu. Polski rząd prowadzi też racjonalną politykę fiskalną, której przejawem jest choćby mapa akcyzowa, wprowadzająca przewidywalność w branży na kilka lat do przodu. Jako rynek graniczny UE wykazujemy się dużą roztropnością w kwestiach właściwego wyważenia akcyzy na wyroby tytoniowe. Powinniśmy brać pod uwagę nie tylko kwestie zewnętrzne, takie jak ryzyko przemytu ze Wschodu, lecz także kwestie wewnętrzne, takie jak potrzeba zapewnienia blisko 8 milionom naszych palaczy przystępnych ekonomicznie alternatyw, konkurencyjnych wobec papierosów, które mogliby wybierać zamiast palenia. Szczególnie, że od początku roku rynek papierosów w Polsce rośnie w dwucyfrowym tempie.

Rekordowo wysoka akcyza na wyroby tytoniowe i ich alternatywy w państwach takich jak Francja sprawia również, że osoby palące papierosy, zamiast decydować się na wybór potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw, kupują papierosy na czarnym rynku:

- Wyniki przedstawione w raporcie firmy KPMG powinny być traktowane jako sygnał alarmowy. To niepokojące, że w krajach utrzymujących wysokie podatki akcyzowe, takich jak Francja, zamiast obserwować spadek odsetka palących  obserwujemy wzrost konsumpcji podrabianych papierosów. W rzeczywistości we Francji w ostatnich 5 latach średnia cena paczki legalnych papierosów wzrosła o ponad połowę, a liczba pełnoletnich palaczy spadła tylko nieznacznie. Inne państwa UE przyjęły zróżnicowaną politykę dotyczącą produktów alternatywnych dla papierosów, która wspiera stały spadek konsumpcji papierosów, przy jednoczesnym ograniczaniu nielegalnego handlu. I już im się to opłaca. Dla Komisji Europejskiej powinien to być fundament na przyszłość – mówi Gregoire Verdeaux, wiceprezes ds. relacji zewnętrznych w firmie PMI.

Raport KPMG na zlecenie firmy PMI wskazuje, że nieco ponad połowa państw członkowskich UE (16 z 27 państw) doświadczyła w ub. roku malejącego bądź stabilnego spożycia nielegalnych papierosów. Wśród takich państw na czoło wybija się m.in. Polska.

Jeszcze w 2017 r. udział nielegalnych papierosów w całkowitej konsumpcji firma KPMG szacowała u nas na poziomie 12,1 proc. W 2021 r. było to już 4,9 proc. W Polsce obserwuje się również wysoką dynamikę spadku konsumpcji papierosów z przemytu i rosnący rynek legalnej sprzedaży papierosów. Zgodnie z raportem KPMG w 2021 r. w Polsce wypalono 41,9 mld sztuk papierosów – to o 1,32 mld sztuk więcej niż rok wcześniej.

Jak wylicza w swoim raporcie firma KPMG, gdyby w 2021 r. papierosy z przemytu zostały zakupione w legalnej dystrybucji, rządy państw UE uzyskałyby łącznie dodatkowo 10,4 mld euro z tytułu podatków:

- Dane historyczne wskazują, że znaczące podwyżki akcyzy, wykraczające poza wskaźniki makro, na wszystkie kategorie produktów nikotynowych doprowadziły do załamania rynku fiskalnego w Polsce. Utrata dochodów podatkowych ogranicza możliwości państwa do inwestowania w kluczowe z dzisiejszej perspektywy obszary, takie jak bezpieczeństwo publiczne czy infrastruktura. Zaś z punktu widzenia zdrowia publicznego ważne wydaje się to, aby każdy polski palacz, bez względu na zasobność portfela i który w innym przypadku kontynuowałby palenie, nie miał ograniczonego dostępu do alternatywnych dla papierosów produktów obniżonego ryzyka – mówi Wojciech Niewierko, członek zarządu ds. relacji zewnętrznych w Philip Morris Polska.

W swoim raporcie firma KPMG zwraca też uwagę, że z powodu trwających obostrzeń w podróżowaniu i ruchu granicznym, związanych z pandemią COVID-19, w ub. roku zorganizowane grupy przestępcze skupiały się na produkcji podrabianych papierosów bezpośrednio w granicach państw UE. Wywiady przeprowadzone przez firmę KPMG z 7 różnymi organami ścigania wykazały, że nielegalne zakłady produkcyjne coraz częściej przenoszą się na zachód Europy, aby w ten sposób mieć ułatwiony dostęp do bardziej zyskownych rynków zbytu dla przemytników, takich jak Francja czy Wielka Brytania.

Reitingas

71 Peržiūros

Bendrinti

Jums taip pat gali patikti
Socialiniai tinklai
Dėmesio centre
Go to TOP